Подкрепете ни с дарение


| Добави коментар

Скъпи приятели,

Ако считате, че нашият проект и каузите които защитаваме са полезни за вас, и искате да участвате като дарители на Фондация Възраждане на Българските села, можете да го направите по банков път или чрез PayPal. Разбира се, размерът на дарението зависи изцяло от вас и вашите възможности.

Дарение с PayPal

месечно / еднократно

ПО БАНКОВ ПЪТ

Фондация Възраждане на Българските села
Райфайзенбанк България
IBAN: BG32 RZBB 9155 1009 7640 64
BIC : RZBBBGSF

Фондация Възраждане на Българските села не се финансира от фондации, партии или други външни източници. Проектът разчита единствено на спомоществователство и дарителство, които биха доказали нуждата от неговото съществуване.

Всички средства от дарения ще бъдат изразходвани прозрачно и публично, според волята на дарителите и със съответните документи за дарителство. Средствата са необходими за поддръжка на надежден хостинг и логистика.

Затова ежемесечните дарения са от изключителна важност за нас.