с. Кубратово


| Изпълнени проекти | Добави коментар

Село Кубратово, Столична община,получи своята зала на 17.11.2018г.
Селото е пътвото с рутър, който позволява online обучения. Да им е честита