с. Ръжево


| Изпълнени проекти | Добави коментар

с. Ръжево, Община Калояново, област Пловдив.
В селото живеят 267 човека, като децата ходат на училише в близокото село Ръжево Конаре.
Поради липса на библиотека, компютърната зала бе инсталирана в пенсионерския клуб към читалището.