Преминете към основното съдържание

Online училище


Фондация „ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА” осигурява онлайн обучения на деца и възрастни в населените места, където е направено дарение компютърна зала.

Обученията са достъпни от инсталираните компютри, както и по заявка на ДАРИТЕЛИ направили дарение в размер на минимум 60 лева за съответната календарна година.

Дарителите могат да заявят своето желание за достъп до обученията с регистрацията си в сайта и прилагане на платежно нареждане за направено дарение.


График на обученията

Родолюбие – Лектор............... дата / час............
Лични финанси – Лектори .................... дата/ час.......
Компютърна грамотност за служители в читалища – Лектор ........................ дата / час
Компютърна грамотност за деца – Лектор ........................ дата / час
Видеообработка на клипчета – Лектор ........................ дата / час
изработна на собствен сайт на wordpress - Лектор ........................ дата / час

Дарение с PayPal

месечно / еднократно

Ще се отвори страница на PayPal, в която можете да изберете тип и сума на дарението.
Благодарим Ви!Горе